razminiranje 1Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Karlovačka županija podnijela je Zahtjev za potporu prema idejnom projektu pretraživanja i razminiranja: Poljoprivredne površine u Karlovačkoj županiji, izrađenog od Hrvatskog centra za razminiranje.
Radi se o površini od 3.756.603 m², a obuhvaća područje Općine Vojnić, Općine Tounj, Općine Josipdol, Općine Plaški, Općine Cetingrad, Općine Rakovica i Općine Saborsko.

Svrha razminiranja je omogućiti vlasnicima i korisnicima zapuštenih poljoprivrednih površina nastavak poljoprivredne proizvodnje i gospodarski razvoj Karlovačke županije.

EU Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.