Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za
"Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz programa ruralnog razvojaRepublike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Tip natječaja
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Nadležno tijelo:
Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Prijavitelji:
jedinice područne (regionalne) samouprave

Natječaj je otvoren od 15.04.2015. do 15.05.2015

link - poveznica
http://www.apprrr.hr/natjecaj-za-%C2%BBrazminiranje-poljoprivrednog-zemljista%C2%AB-1406.aspx


EU Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.