razminiranje 1Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga razminiranja i pretraživanja minski zagađenih površina prema idejnom projektu Hrvatskog centra za razminiranje: Poljoprivredne površine u Karlovačkoj županiji.

Evidencijski broj: 04/2015

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2015/S 002-0019855.

Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekt) objavljena je na internetskoj stranici Hrvatskog centra za razminiranje

Sve informacije o postupcima ima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285047/666 -285


EU Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.